Điện lực Quảng Trị tuyển dụng kế toán và kỹ thuật điện

Điện lực Quảng Trị tuyển dụng 6 trị trí các chuyên ngành kỹ thuật điện và tài chính kế toán, yêu cầu tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi, xuất sắc.

Đây là một cơ hội rất lớn cho tất cả các bạn sinh viên mới ra trường hoặc các bạn đã đi làm tại Quảng Trị

 

Dien-luc-quang-tri-tuyen-dung Dien-luc-quang-tri-tuyen-dung

Xem file PFD tại: https://drive.google.com/file/d/0B8rSdDxNfb5Tbi1pZ2tVa205UWM/view?pli=1

 

Nguồn: Website điện lực Quảng Trị

 

Bài viết liên quan Việc làm Quảng Trị