Đợi con về mạ ơi

Mạ ơi mai mốt con về

Tiêu vườn chín trể,cafe mất mùa

Mấy năm ni sốống te tua

Năm ni tiêu đặng,con mua xe về

Lên làng thăm lại xóm De

Qua cầu Bàu vịt,rồi về xóm Troon

Làng miềng chừ đả qúa ngon

Dà cao,cựa rộng,mô còn dư xưa

Con trôông cho tới mùa mưa

Ra troong dở rớ,nêb chư chịu về

Mấy chục năm trót xa quê

Bừa ni dất định phải về thường niên

Quê miềng lủ lụt triền miên

Gío nam lào thổi,đòn triêng mạ quằn

Vác từng bó sắn vô Năn

Mộộng lên chưa chộ,bò ăn hết rồi

Đông về gía rét tới nơi

Mạ đi cấy ló-áo tơi mạ sờn

Gần con gần cháu thì hơn

Xa co xa cháu- Mạ buồn mạ lo

Ràn sau còn có con bò

Một truồng heo mọi,gà gìo còn khôông?

Năm ni mưa,bạo dập dồn

Mạ kêu lái bán,lo toan tuổi gìa

Cấy dôông con chừ đả tra

Cháu,chắt,dâu,rể xa dà mần ăn.

Thôi thì hẹn mạ cuối năm

Khó khăn chi lắm – Mần răng củng về..

Lê Minh Hòa (22/11/2016)

Từ khoá:

Bài viết liên quan Quê hương