Mùa nấm tràm

Những ngày cuối tháng 7, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh đông qua huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) xuất hiện những nhóm trẻ nhỏ là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều bày rổ, rá đựng nấm tràm để bán.

Mùa nấm tràm

Đó là dấu hiệu báo mùa nấm tràm của miền Trung đã đến.

Với những em nhỏ Vân Kiều này thì mùa nấm tràm là mùa kiếm sống. Các em xách giỏ ra bìa rừng hái nấm về rồi mang ra ngồi ở mép đường bán.

Mỗi rá nấm các em bán được từ 15.000 – 20.000 đồng, có thêm tiền để các em mua sách vở cho năm học mới và phụ giúp gia đình lo cơm áo hằng ngày.

Nguồn: Báo Quảng Trị

Loading...

Bài viết liên quan Tin tức Quảng Trị