Quảng Trị: Thông báo xét tuyển công chức giáo dục 2015

Sở giáo dục và đào tạo Quảng Trị

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC

Các đơn vị trực thuộc sở giáo dục và đào tạo

THi công chức

1. Số lượng cần tuyển

-Giáo viên: 41 người, gồm:

 • Ngữ văn: 6 người
 • Lịch sử: 3 người
 • Địa lý: 3 người
 • Tiếng anh: 3 người
 • GDCD: 3 người
 • Hóa học: 6 người
 • Tin học: 4 người
 • Sinh học: 2 người
 • Kỹ thuật-công nghệ: 2 người
 • Giáo dục thể chất-quốc phòng: 6 người
 • Mỹ thuật: 1 người
 • Âm nhạc: 1 người
 • GVGD trẻ khiếm thị: 1 người
 • -Nhân viên 26 người gồm:
 • NV thiết bị: 11 người
 • NV thư viện: 3 người
 • NV Giáo vụ: 6 người
 • KTV Công nghệ: 6 người

2. Hình thức tuyển

+ Hình thức tuyển: Phỏng vấn

+ Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 28/7 đến 7/8/2015

+ Thu nhận hồ sơ: Từ ngày 17/8 đến hết ngày 19/8/2015

+ Thời gian phỏng vấn: ngày 25/8/2015

Mọi chi tiết xem niêm yết tại Sở GD&ĐT: web: www.quangtri.edu.vn

Bài viết liên quan Việc làm Quảng Trị