Tổng hợp những cây cầu tại Quảng Trị – Phần 2

Tổng hợp những cây cầu tại Quảng Trị lần này mình sẽ tiếp tục cập nhật những cây cầu mà mọi người đưa ý kiến ở bài trước nhé, mọi người tiếp tục tham khảo nha.

Cầu Phao từ Đông Lương qua Triệu Độ

Tổng hợp những cây cầu tại Quảng Trị

Cầu An Mô bắc từ Thị trấn Aí Tử qua Triệu Long

Tổng hợp những cây cầu tại Quảng Trị

Bầu Ba Bến từ Thị xã QT về Triệu Tài

Tổng hợp những cây cầu tại Quảng Trị

Cầu Bắc Phước

Tổng hợp những cây cầu tại Quảng Trị

Cầu Cửa Tùng

Tổng hợp những cây cầu tại Quảng Trị

Cầu Rì Rì từ Thị xã Quảng Trị về Triệu Thành

Tổng hợp những cây cầu tại Quảng Trị

Cầu Sải từ Thị xã Quảng Trị về Triệu Thành

Tổng hợp những cây cầu tại Quảng Trị

Cầu Nhan Biều

Tổng hợp những cây cầu tại Quảng Trị

Bài viết còn tiếp tục cập nhật

Bài viết liên quan Du lịch Quảng Trị