Xây đường tránh phía Đông TP. Đông Hà, Quảng Trị theo hình thức PPP

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo hình thức PPP.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép về nguyên tắc điều chỉnh phạm vi đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị (hạng mục cầu Thành Cổ và đường dẫn), tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ Tỉnh hoàn thành một phần tuyến đường tránh phía Đông TP. Đông Hà như ý kiến Bộ GTVT tại Văn bản số 3908/BGTVT-KHĐT ngày 13/4/2017.

DONGHA

Thủ tướng giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị điều chỉnh Dự án theo đúng quy định, bảo đảm không làm tăng tổng mức đầu tư, không vượt kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014 – 2016 đã được Thủ tướng giao cho Dự án tại Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 14/10/2016.

Liên quan đến Dự án, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị (hạng mục cầu Thành Cổ và đường dẫn), tỉnh Quảng Trị, được Bộ GTVT phê duyệt trong năm 2016 thì Dự án có 16 gói thầu; áp dụng hình thức chỉ định thầu đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại Văn bản số 77/VPCP-KTN ngày 06/01/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Thùy Trâm – Báo đấu thầu

Bài viết liên quan Tin tức Quảng Trị