Cập nhật danh sách khách sạn và nhà nghỉ tại Quảng Trị

Danh bạ khách sạn ở Quảng Trị – Danh sách thông tin các khách sạn và nhà nghĩ tại QuảngTrị. Nhà nghĩ ở Quảng Trị.

Khách sạn Đông Trường Sơn 
Địa chỉ: Km 3, Quốc lộ 9, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3580 490/ 3580 491 Fax: 3580 492
Khách sạn Hữu Nghị  
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3825 361 Fax: 3855 746
Khách sạn Mê Kông 
Địa chỉ: 66 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 385 2292/ 385 2927 Fax: 3855 234
Khách sạn Phụng Hoàng 2 
Địa chỉ: 146 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà
Điện thoại: 3854 567/ 3853 359 Fax: 3855 441
Khách sạn Thành Quả 
Địa chỉ: 183 Quốc lộ 9, Tp. Đông Hà
Điện thoại: 3550 789/ 3589 589 Fax: 3852 515
Khách sạn Phương Đạt 
Địa chỉ: 87 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3551 515/ 3852 789 Fax: 3551 519
Khách sạn Bưu Điện Quảng Trị
Địa chỉ: 291 Lê Duẩn, Tx.Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3854 418 Fax: 3852 850
Khách sạn Công Đoàn
Địa chỉ: 4 Lê Lợi, Tx.Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3852 744
Khách sạn Hà Nội
Địa chỉ: Km 2 đường 9, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3852 487
Khách sạn Khe Sanh
Địa chỉ: Km 64, thị trấn Khe Sanh, huyện Hương Hoá, Quảng Trị
Điện thoại: 3880 740 Fax: 3880 826
Khách sạn Miền Núi
Địa chỉ: Khe Sanh, H. Hướng Hoá, Quảng Trị
Điện thoại: 3880 545
Khách sạn Ngân Hà
Địa chỉ: 1B Lê Quí Đôn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3852 806 Fax: 3853 353
Khách sạn Phụng Hoàng
Địa chỉ: 146 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3854 567/ 3853 359 Fax: 3855 441
Khách sạn Phú Cường
Địa chỉ: Bãi biển Cửa Tùng, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị
Điện thoại: 3823 204 Fax: 3820 316
Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ: 152 đường 9, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3852 773
Khách sạn Sepon
Địa chỉ: Khu KT – TM Đặc Biệt Lao Bảo, Quảng Trị
Điện thoại: 3777 129 Fax: 3777 128
Nhà khách Cựu Chiến Binh
Địa chỉ: Bắc Câu, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3854 811
Nhà khách State Bank
Địa chỉ: 64 Nguyễn Trãi, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3852 848
Nhà khách Tỉnh uỷ Quảng Trị
Địa chỉ: 261 Lê Duẩn, Tx. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 3854 425 Fax: 3850 248

Danh sách này vẫn còn thiếu và đang được cập nhật, nếu bạn biết khách sạn, nhà nghỉ nào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vui lòng bình luận để mình cập nhật.