Con đi nghe mạ

Mạ ơi! Rứa là hết xuân
Con vô Nam lại đi mần Mạ ơi!
Tiễn con nước mắt Mạ rơi
Con nghe trong rọt tơi bời lắm thay

Sang năm con hẹn ngày này
Con về bên Mạ sum vầy đón xuân
Ở nhà Mạ chớ lăn tăn!
Đau ốm thì nói chị, anh điện vào

Ba lô mang nặng lời chào
Lại thêm bánh tết Mạ trao mần quà
Mưu cầu cuộc sống bôn ba
Nên đành để Cha Mạ tuổi già cô đơn

Đôi dòng nước mắt chập chờn
Sợ Mạ chộ được thêm buồn lại lo
Gởi lời chào Chú chào O
Con đi Mạ nhé hẹn chờ xuân sau