Mệ

Mạ ra đồng khi trời còn chưa sáng
Thì việc dà Mệ cáng đáng chơ ai
Mắt hom hem Mệ lọọc mấy cổ khoai
Dúi cho cháu rứa là xong bựa sáng
Đứa cháu mô còn nằm nôi vài tháng
Mệ đút cho méng cháo với nác cơm
Rứa mà miềng cũng nậy – cũng khôn
Cũng họọc hành có thua ai mô đọ
Cháu ăn xong Mệ đưa tay chỉ trỏ
Con ở dà coi ngó thằng cu em
Mệ đi ngừa mụ hàng xóm kề bên
Sáng Mệ gởi mua vài ngàn tôm cá
Lòng Mệ rộng bao la như biển cả
Thơ ca nào mà tả hết được không
Rứa cho nên miềng dớ mãi trung lòng
Cũng vì miềng Mệ lưng còng chịu khổ…

Nếu Mệ khuất nhớ đến ngày kị giỗ
Lo áo tiền mâm cổ với trái cây
Mệ linh thiêng mãi mãi ở quanh đây
Chơ đời mô Mệ xa bầy con cháu…