Sở y tế Quảng Trị tuyển viên chức

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y Tế Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc tổ chức xét tuyển nhân viên chức vào làm việc tại bệnh viện, cơ sở y tế, các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh như sau:

Điều kiện dự tuyển:

– Có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài.

– Có văn bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành cần tuyển.

– Có chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ Tin học văn phòng.

Hồ sơ dự tuyển: Theo mẫu của Sở Nội vụ ban hành (mua tại Sở Y tế Quảng Trị hoặc tải từ website sở nội vụ noivuquangtri.gov.vn)

Lệ phí dự tuyển: 260.000 đồng/hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 04/12/2015 đến hết ngày 31/12/2015

Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng Hành chính- Tổ chức Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải, 67 Phan Đình Phùng, thị xã Quảng Trị.

Chỉ nhận hồ sơ trực tiếp của người dự tuyển, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc người khác nộp thay.

Liên hệ số điện thoại: 0533 857 396 để được hướng dẫn.

Hồ sơ dự tuyển không trả lại người dự tuyển sau khi đã xét tuyển.

Mọi người xem hình nhé

Sở y tế quảng trị tuyển viên chức Sở y tế quảng trị tuyển viên chức Sở y tế quảng trị tuyển viên chức Sở y tế quảng trị tuyển viên chức